Dane kontaktowe

Norbex Spółka z o.o.
ul. Stroma 24
01-100 Warszawa

e-mail: info@norbex.pl

Norbert Nowicki
tel. +48 601 669541
e-mail: norbert.nowicki@norbex.pl


NIP 5272486261
REGON 140207540

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy - KRS nr 0000241797


Copyright © 2010 Norbex liczniki liczniki